شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸, ۱۶:۳۱
 
«اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال»
سلسله گزارشات تخصصی سیستم های اندازه گیری و شبکه هوشمند
مفاهیم پاسخگویی بار مفاهیم پاسخگویی بار
بررسی برنامه های پاسخگویی بار در چند سیستم قدرت دنیا بررسی برنامه های پاسخگویی بار در چند سیستم قدرت دنیا
نقش پاسخگویی بار در سیستم قدرت نقش پاسخگویی بار در سیستم قدرت
شبکه های هوشمند و پاسخگویی بار در آن شبکه های هوشمند و پاسخگویی بار در آن
بررسی روند فعلی اجرای برنامه های مدیریت بار در سیستم قدرت ایران بررسی روند فعلی اجرای برنامه های مدیریت بار در سیستم قدرت ایران
مدل های قابل اجرای برنامه های پاسخگویی بار در شبکه هوشمند ایران مدل های قابل اجرای برنامه های پاسخگویی بار در شبکه هوشمند ایران
نقشه راه شبکه هوشمند ایالت کالیفرنیا نقشه راه شبکه هوشمند ایالت کالیفرنیا
بررسی نقشه‌راه شبکه هوشمند هلند بررسی نقشه‌راه شبکه هوشمند هلند
آشنایی با طرح فهام آشنایی با طرح فهام
تکنولوژی های مخابراتی در  سیستم های اندازه گیری هوشمند تکنولوژی های مخابراتی در سیستم های اندازه گیری هوشمند
پروتکل باز شبکه هوشمند(OSGP) پروتکل باز شبکه هوشمند(OSGP)
امنیت اطلاعات در سیستم های اندازه گیری هوشمند امنیت اطلاعات در سیستم های اندازه گیری هوشمند
معرفی سیستم‌های کاربردی شرکت‌های فعال در شبکه هوشمند معرفی سیستم‌های کاربردی شرکت‌های فعال در شبکه هوشمند
بررسی مسائل عام مرتبط باشبکه هوشمند بررسی مسائل عام مرتبط باشبکه هوشمند
سیستم های کاربردی طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) سیستم های کاربردی طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام)
یکپارچه سازی نرم افزار در شبکه های توزیع هوشمند IEC 61968-9 یکپارچه سازی نرم افزار در شبکه های توزیع هوشمند IEC 61968-9
خودرو ها و موتور سیکلت های الکتریکی در سیستم های قدرتخودرو ها و موتور سیکلت های الکتریکی در سیستم های قدرت
طرح ملی اپراتور هوشمندطرح ملی اپراتور هوشمند
بررسی امکان بکارگیری نرم افزار  digsilent در طرح فهامبررسی امکان بکارگیری نرم افزار digsilent در طرح فهام
طراحی الگوریتم برنامه کاربردی مدیریت خاموشی در شبکه توزیع هوشمند منطبق بر طرح فهامطراحی الگوریتم برنامه کاربردی مدیریت خاموشی در شبکه توزیع هوشمند منطبق بر طرح فهام

-	گزارش تخصصی "تنوع¬بخشی به تعرفه¬های برق: برنامه زمان استفاده(TOU) و برنامه ساعات اوج بحرانی(CPP)" تنوع بخشی به تعرفه های برق: برنامه زمان استفاده(TOU) و برنامه ساعات اوج بحرانی(CPP)"

طرح پیش پرداخت برقطرح پیش پرداخت برق

برنامه کنترل مستقیم بار(DLC)برنامه کنترل مستقیم بار(DLC)

بررسی، پایش و مدیریت شاخص های کیفیت مدیریت توان در طرح فهامبررسی، پایش و مدیریت شاخص های کیفیت مدیریت توان در طرح فهام

شرکت اندازه گیری هوشمند بریتانیاشرکت اندازه گیری هوشمند بریتانیا

شرکت شبکه اطلاعات برق کره جنوبی(KDN)شرکت شبکه اطلاعات برق کره جنوبی(KDN)

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.